07 mar 2016

Årsmøte avholdt 7. mars

0 Comment

Det ble i dag avholdt Årsmøte i Rana Turnforening.

Årsmøte 2016 saksliste

Årsberetning 2015

Lovnorm RTF vedtak 2016

Årsmøte 070316 innstillinger div saker

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Leder Kristin Ludvigsen, gjenvalg 2 år
Nestleder Ellen Michalsen, ikke på valg
Styremedlem Ingrid Jakobsen, velges for 1 år
Styremedlem Hege Strømnes, ikke på valg
Styremedlem Marlene Nordeng Andersen, velges for to år
Styremedlem Lena Erlandsen, velges for to år
Styremedlem Hugo Johnsen, velges for to år
Styremedlem Frid-Hege Nordahl, ikke på valg
Styremedlem Anne Hognestad, ikke på valg
Varamedlem Berit Mjelle Sørfjordmo, velges for to år
Varamedlem Ken Gunnar Mathisen, velges for to år

Revisor: Gretha Edvardsen, gjenvalg 1 år
Vararevisor: Anita Hanssen, gjenvalg 1 år
Valgkomite: Eyvind Strømnes, ikke på valg
Valgkomite: Unn Pettersen, gjenvalg 1 år

Alle saker vedtatt enstemmig.

[top]