Priser og innmelding

NB! Bindende påmelding. Faktura sendes ut pr epost 1.9.

Påmelding til partier i Rana Turnforening

Rana Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i Mysoft.
Medlemskap i Rana Turnforening innebærer rettigheter og plikter. Dersom medlemmet har særlige behov som det må tas hensyn til under trening må foresatte opplyse om dette ved påmelding.

Fakturering
Påmelding er bindende, og du forplikter deg til å betale medlemskontingent til Rana Turnforening samt treningsavgift for påmeldte parti(er). Mer informasjon om priser finner du nedenfor.

Brukerveiledning
Denne korte brukerveiledningen tar sikte på å forklare i hovedsak hvordan man melder seg på et parti i Rana Turnforening.

Registrere og melde på nytt medlem
Gå til linken «Innmelding nye medlemmer». Fyll inn feltene. Felt med * er obligatoriske felt å fylle ut.
Når du har skrevet inn fødselsdato, vil feltene om «foresatt» automatisk komme frem dersom gymnasten er under 18 år.
Vær nøye med å fylle ut feltene. Vi bruker e-post som en av våre hovedkommunikasjonskanaler, så vær ekstra nøye med å fylle inn korrekt e-postadresse.
Feltet Epost*: Selv om barnet har egen e-postadresse kan det være lurt å bruke foreldres epostadresse her. Dette er e-postadressen hvor vi sender mesteparten av informasjonen. Pass på at dette er en e-postadresse som jevnlig sjekkes.
Epost faktura: brukes dersom du ønsker at faktura går til en annen e-postadresse enn den primære.

Velge parti
Etter å ha fylt inn personinformasjon om gymnasten, velger du partiet du ønsker å melde gymnasten på i nedtrekksmenyen Parti før du trykker Lagre.
NB! Det er ditt ansvar å sørge for at gymnasten meldes på riktig parti ut fra alder etc. Systemet vil av og til gi mulighet til å melde seg på et parti man f.eks. ikke er gammel nok for. Gymnasten vil bli meldt av partiet når dette oppdages.

Godkjenning
Når du trykker «Lagre» sendes innmeldingen til godkjenning hos medlemsansvarlig.
Du beholder «din plass i køen» selv om det tar en stund før vi manuelt får godkjent nye medlemmer. I løpet av et par dager vil du motta to e-post fra systemet:
– Brukernavn og passord til medlemsløsningen – TA GODT VARE PÅ DETTE
– Bekreftelse på påmelding eller venteliste på partiet.
Dersom du ønsker å melde gymnasten på flere partier send en epost til ranaturfornening@gmail.com.

Glemt passord
Har du glemt brukernavn eller passord kan du først søke etter dette i innboksen din. Dette er tidligere sendt til deg på e-post fra noreply@gymogturn.no. Du kan også klikke Glemt passord under Logg inn-knappen. Her fyller du inn brukernavn og/eller e-postadresse. Dersom flere brukere er registrert med samme e-postadresse (f.eks. dersom du har to barn som er registrert med din e-postadresse) vil du ikke motta en e-post med passord da systemet ikke vet hvilken bruker den skal sende deg passordet til. Da må du angi kun brukernavn for å få tilsendt e-post med innloggingsdetaljene. Dersom alt over feiler, kan du sende en e-post til ranaturnforening@gmail.com og be om å få tilsendt brukernavn og passord på e-post på nytt. Vi trenger da å vite navn på gymnast i tillegg til korrekt e-postadresse som informasjonen skal sendes til.

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig. Send informasjon om navn og fødselsdato på medlemmet som skal slutte til ranaturnforening@gmail.com. Sett «Utmelding» i emnefeltet. Innbetalt kontingent og treningsavgift refunderes ikke.

Innlogging for deg som allerede er medlem:
Innlogging Mysoft for medlemmer: http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/st_login

Innmelding nye medlemmer:
Innmelding/partipåmelding nye medlemmer: gymogturn
NB! Bindende påmelding. Faktura sendes ut pr epost 1.9.

Forsikring:
Medlemmer er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen gjelder når kontingent og treningsavgift er betalt.

Endringer i adresse, e-post eller telefon gjøres i din egen medlemsprofil.

Priser

Medlemskontingent
Medlemskontingent alle medlemmer kr 500,-

Treningsavgift pr parti
Gymlek med foreldre og gymlek         kr 500,-
Øvrige                                                 kr 800,-

Kontingent og treningsavgift gjelder for et helt skoleår og faktureres samlet ved oppstart på høsten.
For oppstart etter jul faktureres halv treningsavgift.

Konkurranseutøvere betaler i tillegg konkurranselisens.
Fra og med 1/1 2017 er prisene:
Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år