Instruktører

Rana Turnforening har mange dyktige trenere og hjelpetrenere tilknyttet partiene våre. Vi har imidlertid alltid behov for flere. Som trener vil du få tilbud om kurs og veiledning slik at treneroppgaven kan utføres på en god måte.

Klubben dekker kontingent for klubbens trenere, og barn av trenere betaler ikke treningsavgift (bare kontingent).

Ønsker du å være trener i Rana Turnforening? Kontakt oss på ranaturnforening@gmail.com

Trenere hos Rana Turnforening:

Instruktører 2023/24

Instruktører 2022/23

Instruktører 2021/22

Instruktører 2017-18

Utdanning
Gjennom Nordland Gymnastikk og turnkrets tilbyr vi kurs og utdanning.
Les mer på http://www.gymogturn.no/kretser/nordland/Utdanning/Sider/default.aspx