Styret og utvalg

Styret 2020/21 etter årsmøte 04.06.20

Leder: Sveinung Krutå, 917 64 424, sveinung@cerum.no
Nestleder: Hege Christin Andersson, 977 18 746, hege_andersson_1977@hotmail.com. Ansvar for instruktører.
Kasserer: Ingrid Jakobsen, 924 46 031, ingrid.jakobsen@snnregnskap.no. Fører foreningens regnskap.
Styremedlem: Fredrik Westgaard, 416 13 765, frewes96@gmail.com. Ansvarlig for web og kommunikasjon.
Styremedlem: Andreas Morgerg, 922 66 446, morberg@gmail.com. Sponsoransvarlig.
Styremedlem: Marthe Aune Halsen, 416 26 455, marteahal@hotmail.com. Ansvarlig for bekledning.
Styremedlem: Daniella Myrheim Panlap, 936 26 525, daniellamyrheim@gmail.com. Ungdomsrepresentant
Styremedlem: Kristin Berntvik, 950 55 102, kristin.berntvik.mulstad@helgelandssykehuset.no. Medlemsansvarlig.
Styremedlem: Lisbeth Nerdal, 402 42 894, lisbeth.nerdal@uin.no. Politiattester.
Varamedlem: Stian Skogheim, 480 00 574, stian@sjule.no

Sponsorutvalg
Leder: Ken Gunnar Mathisen,  mathisen@otonor.no

Basishallutvalg
Leder: Stian Smørheim Skogheim, trener- og utøverrepresentant, stian@sjule.no
Medlem: Eyvind Strømnes, trener- og utøverrepresentant, eyvind.stromnes@momek.no

Andre roller
Revisor: Siv Eirin Strømnes
Vararevisor: Ørjan Skog
Valgkomite: Eyvind Strømnes, 90595525, eyvind.stromnes@momek.no
Valgkomite: Stian Skogheim, stian@sjule.no