Styret og utvalg

Styret 2017/18 etter årsmøte 13.03.17

Leder: Ken Gunnar Mathisen, 906 79 843, mathisen@otonor.no. Ansvar for web og sponsorer.
Nestleder: Sissel Haugen,977 36 164 , sissel.haugen@rana.kommune.no. Følger opp alle innbetalinger, medlemsansvarlig.
Sekretær: Hege Strømnes, 907 45 560, hegerast@online.no. Ansvar for referater og andre skriveoppgaver.
Kasserer: Ingrid Jakobsen, 924 46 031, ingrid.jakobsen@snnregnskap.no. Fører foreningens regnskap.
Styremedlem: Elisabeth Iversen, 996 93 039, elisabethivers1@hotmail.com.
Styremedlem: Kristin Johansen, 911 48 455, vakrehelgeland@gmail.com. Ansvar for marked og sponsorer.
Styremedlem: Kenneth Johansen, 473 93 109, jokernhd@gmail.com
Styremedlem: Anne Hognestad, 971 56 471, anneib@hotmail.com. Ansvar for foreldrekontakter.
Styremedlem: Linda Therese Pettersen, 909 76 174, linthepe@gmail.com. Ansvar for instruktører, trenerutvikling og -rekruttering.
Varamedlem: Berit Sørfjordmo, 472 53 139, beritsorfjordmo@live.no
Varamedlem: Lise Lillevold Haugjord, 952 54 103, lise.l.haugjord@rana.kommune.no. Ansvar for bekledning.

Sponsorutvalg
Leder: Ken Gunnar Mathisen,  mathisen@otonor.no
Medlem: Kristin Johansen,  vakrehelgeland@gmail.com

Basishallutvalg
Leder: Stian Smørheim Skogheim, trener- og utøverrepresentant, stian@sjule.no
Medlem: Eyvind Strømnes, trener- og utøverrepresentant, eyvind.stromnes@momek.no
Medlem: Kristin Johansen, styrerepresentant, vakrehelgeland@gmail.com
Medlem: Sissel Hanne Holdahl, utøverrepresentant, sissel.holdahl@signalbox.no

Andre roller
Revisor: Siv Eirin Strømnes
Vararevisor: Ørjan Skog
Valgkomite: Eyvind Strømnes, 90595525, eyvind.stromnes@momek.no
Valgkomite: Stian Skogheim, stian@sjule.no

Vara: Ellen Michalsen