Styret og utvalg

Styret 2020/21 etter årsmøte 04.06.20

Leder: Sveinung Krutå, 917 64 424, sveinung@cerum.no
Nestleder: Ken Gunnar Mathisen, 906 79 843, mathisen@otonor.no. Ansvar for web og sponsorer. Følger opp alle innbetalinger, medlemsansvarlig.
Sekretær: Anne Hognestad, 971 56 471, anneib@hotmail.com. Ansvar for foreldrekontakter, referater og andre skriveoppgaver.
Kasserer: Ingrid Jakobsen, 924 46 031, ingrid.jakobsen@snnregnskap.no. Fører foreningens regnskap.
Styremedlem: Lisbeth Nerdal 402 42 894, lisbeth.nerdal@uin.no
Styremedlem: Lise Lillevold Haugjord, 952 54 103, lise.l.haugjord@rana.kommune.no. Ansvar for bekledning.
Styremedlem: Marthe Aune Halsen, 416 26 455, marteao@hotmail.com
Styremedlem: Hege Christin Andersson, 977 18 746, hege_andersson_1977@hotmail.com. Ansvar for instruktører, trenerutvikling og -rekruttering.
Styremedlem: Maja Erlandsen, 402 90 706, Maja_erla@hotmail.com. Ungdomsrepresentant
Varamedlem: Marian Berge, 905 71 077, marber01@online.no
Varamedlem: Stian Skogheim, 480 00 574, stian@sjule.no

Sponsorutvalg
Leder: Ken Gunnar Mathisen,  mathisen@otonor.no

Basishallutvalg
Leder: Stian Smørheim Skogheim, trener- og utøverrepresentant, stian@sjule.no
Medlem: Eyvind Strømnes, trener- og utøverrepresentant, eyvind.stromnes@momek.no

Andre roller
Revisor: Siv Eirin Strømnes
Vararevisor: Ørjan Skog
Valgkomite: Eyvind Strømnes, 90595525, eyvind.stromnes@momek.no
Valgkomite: Stian Skogheim, stian@sjule.no