26 apr 2015

Vi trenger flere trenere

0 Comment

Vi har i dag over 300 aktive utøvere i Rana Turnforening fordelt på ca 20 ulike partier. Vi har ca 80 barn på venteliste og har behov for flere trenere. Vi søker etter personer som er positive, har interesse for
trening og som kunne tenke seg å gjøre en innsats for barn og unge i
Rana Turnforening. Les mer i vedlegg: Lyst å være trener

[top]