05 mar 2015

Status ledige partier og inntak ventelister

0 Comment

Status mars 2015

Følgende partier har ledige plasser:
– Funkisturn
– Troppsturn damer, særtropp
– Troppsturn damer
– Gym mix
– Gymlek Lyngheim

Øvrige partier er helt fulle og har ventelister. Total har vi nesten 80 stk som står på ventelister.
Det vil ikke bli tatt inn nye medlemmer til ventelistene før ny annonsering høsten 2015.
Innmeldinger til ventelister vil automatisk bli slettet uten nærmere varsel.

[top]