21 apr 2017

Sesongavslutning 16/17

0 Comment

SESONGSLUTT / ENDRINGER I TRENINGSTIDER
– F.o.m. 1.mai opphører all ordinær trening i byens saler og turnsesongen 2016/17 regnes som avsluttet. Rana Turnforening følger ordningen, med unntak av videre trening for deltakere på årets Barnekretsturnstevne + enkelte partier:
Deltakere på Dametroppen(e), GymX og Idrettens grunnstige 5-6 år, forholder seg til informasjon/mail fra sin trener. Dette gjelder også konkurranseutøverne på apparatturn. I tillegg kjører Troppsgymnastikk sine konkurransepartier (rekrutt, junior og senior) én felles treningsøkt i Ranahallen på torsdager fra kl 16:00-17:30 f.o.m. 4.mai t.o.m. 1.juni (minus røddager).

– Det presiseres at treningene listet opp nedenfor, KUN gjelder deltakere på stevnet. NB! En del sammenslåing av partier og endring i dager. Alle utøvere oppfordres til å prioritere turntreningene disse to, hektiske ukene før stevnet –

NB!! FELLESTRENING I RANAHALLEN FOR ALLE STEVNEDELTAKERE TORSDAG 4. OG TORSDAG 11.MAI KL 17:30-19:00
I tillegg trener partiene som følger:
-Troppsgymnastikk 2.-4.kl + 5.-10.kl + Salto:
Ranahallen kl 16:30-18:30
– Tirsdag 2.mai
– Tirsdag 9.mai

– Oppvisningstropp 1.-3.kl + 4.-10.kl + Idrettens grunnstige 1.-2.kl:
Båsmohallen kl 18:00-19.30
– Onsdag 3.mai
– Onsdag 10.mai

– Turn jenter (apparatturn) – alle årsklasser:
Lyngheim onsdager kl 18:00-19:30
Informasjon ifht overgangen til ny sesong, kommer i egen mail.

Da gjenstår det for styret og trenere å takke hjerteligst for sesongen 2016/17! Håper det har vært stor turnglede og flott fremgang i byens saler :)

[top]