04 jan 2016

Oppstart uke 1 2016

0 Comment

Godt nyttår!

Oppstart alle partier uke 1, med unntak av troppsgymnastikk konkurransepartier (torsdager Ranahallen) som har oppstart uke 2.

Velkommen til ny sesong.

[top]