12 aug 2015

Oppstart ny sesong uke 36

0 Comment

Vi har nylig mottatt tildeling av treningstider i kommunale gymsaler/Ranahallen og arbeider for å klargjøre sesongens timeplan. Denne forventes å være klar i løpet av uke 34.
Eksisterende medlemmer har førsteprioritet, deretter tar vi inn fra ventelisten.
For barn som har deltatt på gymlek og som nå begynner i 1. klasse, prøver vi å få til alternative partier innen Idrettens Grunnstige og Turn jenter (apparatturn).  Mer informasjon vil komme.

Alle medlemmer med plass vil få en e-post bekreftelse med tid og sted for oppstart aktuelt parti.

Dersom et medlem ønsker å slutte, ber vi om at det sendes en e-post til ranaturnforening@gmail.com. Sett utmelding i emnefelt og ta med medlemmets navn og fødselsdato i e-posten.

Dersom du står på venteliste, og ikke ønsker å stå der lengre, er vi takknemlige for å få beskjed. Det sparer oss for en masse arbeid. Meld fra til ranaturnforening@gmail.com.

Nye medlemmer må vente med å melde seg inn til vi åpner for det. Innmeldinger før den tid vil bli slettet uten varsel.

Siden vil oppdateres fortløpende.

Oppstart etter sommeren i uke 36.

[top]