08 jan 2017

Konkurranselisens 2017

0 Comment

Alle utøvere som skal delta i konkurranser/mesterskap må betale konkurranselisens. Dette er en utvidet ulykkesforsikring, som gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen. Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Den være betalt før utøveren får lov å delta i en konkurranse/mesterskap.

Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens. Trenerne kan ha med listen hvor all betaling er registrert – det er enklest for alle. Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 1 døgn før innbetalingen er registrert.

Deltakere på klubbmesterskap må også betale konkurranselisens.

Fra og med 1/1 2017 er prisene:
Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Vi har 7.1 tegnet lisens for 2017 på alle utøvere som går på et konkurranseparti, dvs. alle på Turn jenter / apparatturn på Lyngheim onsdager og Troppsgymnastikk rekrutt/junior i Ranahallen torsdager.

Faktura går ut natten etter at registreringen er gjort. Den går fra noreply@gymogturn.no og til den e-postadressen dere har registrert som mottaker av faktura i MySoft.

Mvh Ellen Michalsen, nestleder Rana Turnforening

[top]