02 mai 2016

Informasjon om overgang til ny sesong

0 Comment

Hei!

Informasjon ifht overgang ny sesong:

Alle eksisterende medlemmer blir automatisk overført til tilsvarende parti for neste sesong.

Når det gjelder barn på Gymlek Mo ungdomsskole som skal starte i 1.klasse, vil guttene kunne gå over til Idrettens grunnstige. Jentene kan velge mellom Idrettens grunnstige, Oppvisningstropp og Turn jenter (apparatturn). Mer info om partiene på vår hjemmeside www.ranaturnforening.no. Vi ber om tilbakemelding på ranaturnforening@gmail.com om hvor du ønsker ditt barn. Når det gjelder Gymlek Gruben barneskole vil Anita og Marita videreføre hele partiet som Idrettens grunnstige, såfremt vi får en ekstra saltime på Gruben barneskole. Hvis dette ikke går i boks, kontakter vi de som har 1.klassinger direkte.

Vi har søkt om timer i Ranahallen og kommunale gymsaler. Før vi får tildelt timer, kan vi ikke gå ut med noen timeplan. Det er forventet at vi har alle detaljer klare til skolestart.

Dersom et medlem ønsker å slutte, ber vi om at det sendes en e-post til ranaturnforening@gmail.com. Sett utmelding i emnefelt og ta med medlemmets navn og fødselsdato i e-posten.

Dersom du står på venteliste, og ikke ønsker å stå der lengre, er vi takknemlige for å få beskjed. Det sparer oss for en masse arbeid. Meld fra til ranaturnforening@gmail.com. Vi tar ikke inn flere på ventelister før til høsten.

Nye medlemmer må vente med å melde seg inn til vi åpner for det. Innmeldinger før den tid vil bli slettet uten varsel. Vi vil holde hjemmesiden oppdatert, samt dele nyheter på www.facebook.no/ranaturnforening.

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere: Arne Sjule AS, Momek Group AS, Stamina Hot, Helgeland Kraft, Mo Industripark AS og SpareBank 1 Nord-Norge som bidrar på hver sin måte til å realisere våre mål.

Instruktører og styret ønsker alle en god sommer og ser frem til å se dere igjen til høsten

[top]